Dawid Miszewski - Polakie Materiały Światłoczułe - w trakcie opracowania.
 

Bydgoskie
Zakłady Fotochemiczne

 

 Warszawskie    Zakłady
Fotochemiczne